Szent Mihály Szekere Vándorszínház

Vándorszínházunk 2009-ben alakult, azóta több mint 600 előadásunk volt az ország különböző részein, és határon túl.
 
Célkitűzéseink a kezdetektől a következők:
 
Olyan művészi értékek, eszmények ápolása, továbbéltetése, továbbörökítése az előadó művészet keretein belül, amelyek a művészetek kialakulásának kezdetétől  érvényesek.

Ezek közül is a legfőbb, hogy mindig szem előtt tartsuk a művészet igazi hivatását - kapcsolatát a szakrálissal. A művészetek feladata mindig is az emberek gyógyítása és tanítása volt. A katarzis által megértést, kiutat, és megoldást kínált életük problémáira, és követendő példákat állított eléjük.
A színház hivatása - véleményünk szerint - az, hogy a Teremtett világot, az élet teljességét ábrázolja, melynek része az ember. Lelkiség és őszinteség hassa át; kifejezésmódjában ízlés és mérték legyen.  

Előadásainkkal szeretnénk a valóságon alapuló, a valós indítékokat feltáró világismereti és történelmi, valamint önismereti műveltséget adni, hogy korunk kihívásaiban jobban helyt tudjunk állni, egy szélesebb horizontról szemléljük és jobban megértsük a körülöttünk lévő világot. Mindezt a mai kornak megfelelő művészi alkotások és művészi eszközök által.
 
Vándorszínházként működve mindenki számára elérhetővé szeretnénk tenni előadásainkat a Kárpát- medence magyarok lakta helyein. Anyagi lehetőségektől függetlenül  is szeretnénk előadásainkat eljuttatni - a hagyományos helyeken kívül, mint pl. művelődési házak, színházak, nagyobb rendezvények, iskolák, stb. - hátrányos helyzetű országrészekbe, apró falvakba, kisebb közösségekhez; bárhová, ahol szívesen fogadják.
Ezen kívül nehéz sorsú emberekhez is, pl. kórházakba, börtönökbe, hajléktalanokhoz, sérült emberekhez, idősek otthonába.

Kiemelten fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a határon túli magyarsággal,  így is erősítve a nemzet összetartozását, összetartását.
 
Célunk az emberek kulturáltsági fokának és igényszintjének emelése, a művészi alkotások fent említett értékek mentén való megjelenítésével.  
Nemzeti ünnepeinkhez és a magyar történelemhez kapcsolódó  előadásainkkal szeretnénk hozzájárulni a magyarságtudat emeléséhez, a nemzeti identitás erősítéséhez,  ünnepeink eleven átélésének segítésével.
Az európai műveltség kultúrkincseinek ápolásával - ezen belül elsősorban az opera - a zenés színház népszerűsítésével szeretnénk közelebb vinni az emberekhez ezt a műfajt; közérthető, mindenki számára átélhető formában. 

Fontosnak tartjuk mindezen értékek mentén az ifjúság tanítását, nevelését, fiatal művészek bevonását - szereplőként is - produkcióinkba.
 
A színház és a pódium műfaját, valamint a zenés és prózai színházat ötvözve előadásaink formája rendhagyó, tartalmukban pedig újszerű megközelítések jelennek meg. Műsoraink szinte bármilyen adottságú helyszínen megvalósíthatóak.
 
Kis költségvetéssel, kevés eszközzel, de kreativitással és mozgékonysággal szeretnénk színvonalas színházi élményt nyújtani és előadásainkat minél több emberhez eljuttatni.

Walter Ferenc operaénekes
       művészeti vezető