Szent Mihály Szekere Vándorszínház

Vándorszínházunk 2009-ben alakult, azóta több száz előadásunk volt az ország különböző részein, és több alkalommal határon túlra is eljutottunk.
 
Célkitűzéseink a kezdetektől a következők:
 
Olyan művészi értékek, eszmények ápolása, továbbéltetése, továbbörökítése az előadó művészet keretein belül, amelyek a művészetek kialakulásának kezdetétől  érvényesek.

Ezek közül is a legfőbb, hogy mindig szem előtt tartsuk a művészet igazi hivatását - kapcsolatát a szakrálissal. A művészetek feladata mindig is az emberek gyógyítása és tanítása volt. A katarzis által megértést, kiutat, és megoldást kínált életük problémáira, és követendő példákat állított eléjük.
A színház hivatása - véleményünk szerint - az, hogy a Teremtett világot, az élet teljességét ábrázolja, melynek része az ember. Lelkiség és őszinteség hassa át; kifejezésmódjában ízlés és mérték legyen. Örömet és reményt nyújtson minden baj és nehézség ellenére.  
 
Vándorszínházként működve mindenki számára elérhetővé szeretnénk tenni előadásainkat a Kárpát- medence magyarok lakta helyein. Anyagi lehetőségektől függetlenül  is szeretnénk előadásainkat eljuttatni - a hagyományos helyeken kívül, mint pl. művelődési házak, színházak, nagyobb rendezvények, stb. - nehéz sorsú emberekhez is, pl. kórházakba, börtönökbe, hajléktalanokhoz, sérült emberekhez, idősek otthonába; vagy kis falvakba, iskolákba, pajtaszínházba, kisebb közösségekhez; bárhová, ahol szívesen fogadják.

Kiemelten fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a határon túli magyarsággal,  így is erősítve a nemzet összetartozását, összetartását.
 
Célunk az emberek kulturáltsági fokának és igényszintjének emelése, a művészi alkotások fent említett értékek mentén való megjelenítésével. Továbbá a valódi művészi értékeken nyugvó színház népszerűsítése, - ezen belül az opera műfajának népszerűsítése  - közérthető, mindenki számára átélhető formában.
Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó előadásainkkal szeretnénk hozzájárulni a magyarságtudat emeléséhez, a hazaszeretetre neveléshez, nemzeti ünnepeink eleven átélésének segítésével.
Fontosnak tartjuk mindezen értékek mentén az ifjúság tanítását, nevelését, fiatalok bevonását - szereplőként is - produkcióinkba.
 
A színház és a pódium műfaját, valamint a zenés és prózai színházat ötvözve előadásaink formája rendhagyó, tartalmukban pedig újszerű megközelítések jelennek meg. Műsoraink szinte bármilyen adottságú helyszínen megvalósíthatóak.
 
Kis költségvetéssel, kevés eszközzel, de kreativitással és mozgékonysággal szeretnénk színvonalas színházi élményt nyújtani és előadásainkat minél több emberhez eljuttatni.

Valter Ferenc operaénekes